REPUBO

Informace o projektu REPUBO

Informace o projektu REPUBO

RES PUBLICA BOHEMICA... ano, zde jsme se inspirovali při hledání názvu pro projekt REPUBO. Jsme ryze česká firma s obdivem a respektem k našim dějinám. Zároveň máme již více než dvacetiletou zkušenost v oboru zpracování drahých kovů. Idea, jak spojit tento starobylý obor s historií naší krásné země se pomaličku začala rodit. Při přípravě podkladů jsme postupně objevovali překvapivá historická fakta a linie projektu pomalu, ale jistě získávala své jasné kontury.

Drahé kovy byly od nepaměti nositelem hodnot. Představovaly královské poklady a státní rezervy. Málokdo však ví, jak velkou hrálo Česko roli v produkci drahých kovů (zejména stříbra) v rámci celé Evropy. Například královský poklad Václava IV., který byl uloupen z Kutné Hory, obsazené a vydrancované Zikmundem v roce 1402, je toho jasným důkazem.

Počátek těžby stříbra na našem území se datuje již do doby keltské. Postupem času se rozvíjela, až dosáhla 97 % veškeré produkce v celé Rakousko-uherské monarchii. Z největších nalezišť (Příbram, Kutná Hora, Jáchymov a Jihlava) bylo postupně vytěženo více než 8000 tun stříbra.

… českého stříbra…

V současnosti čím dál více zaznívají hlasy, které podporují návrat drahých kovů jako nositelů trvalé hodnoty a bezpečně uloženého kapitálu v době vzrůstající inflace a nejistoty. Tento trend ostatně není ničím novým a funguje již po dlouhá staletí. Projekt REPUBO přináší možnost, jak přivést stříbro zpět domů a za použití moderních technologií umožní téměř komukoli, aby mohl být součástí tohoto projektu. Stříbro Vám představíme v několika různých formách. Projekt je strukturován tak, aby se mohl zapojit skutečně každý. Náš respekt a obdiv k české zemi vyjadřujeme vždy jako titul na jednotlivých projektech, které mají však jedno společné, proto jsme si ostatně tuto frázi zvolili jako motto projektu.

…návrat stříbra domů

Projekt Naše století

Stejně, jako se mozaika skládá z jednotlivých dílků, dům z cihel nebo maratón z kroků, tak i na náš život a dějiny nelze pohlížet jinak. To, jak svět a své okolí vnímáme teď, je také výsledkem spojení mnoha malých či větších nenahraditelných dílků a bez každého jednoho z nich by celkový obraz nebyl úplný.

Projekt „Naše století“ vznikl s velkou pokorou a respektem k historii naší krásné země a lidem, kteří v ní žijí. Cílem je připomenout zdánlivě bezvýznamné události, které jsou však tak důležité pro utvoření celkového obrazu, na který jsme zvyklí.

V rámci vytvoření „Naší“ mozaiky jsme jako dílky použili jednotlivé roky a naši odborníci a umělci je ztvárnili tak, aby co nejvíce vystihovaly a připomněly daný okamžik. Pro každý rok z prozatím stopětileté historie budeme postupně vydávat dvě plakety.

Cílem projektu je připomenout jednotlivé roky, stejně jako každý jeden dílek mozaiky. I vy přeci oslavujete výročí Vašeho narození, stejně jako Vaši rodiče nebo Vaše děti. V životě každého z nás jsou významné události jako je maturita, promoce, svatba nebo narození dítěte. Zavzpomínejte tedy s námi a připomeňme si všechny události, které utvořily mozaiku dějin naší krásné země.

Není i Váš život mozaikou?